-Genel kurul toplantı ve kararlarının alınması esnasında mevzuata uygunluğunun sağlanması.

-Sitelerde yönetimsel anlamda uzlaşılamayan durumlarda ve yönetim planında hüküm bulunmayan hallerde, Kat Mülkiyeti kanunu, Medeni kanun veya Borçlar kanununa ait ilgili yasa hükümleri uygulanır.

-Kat maliklerinin veya kiracıların, aidat yada avans ödemelerini geç ödemeleri veya ödemekten kaçınmaları durumunda hakkında yasal işlemlerin yapılması.

-Mal ve hizmet alımları sırasında sözleşme veya fatura şartlarının mevzuata uygun olarak yapılmasının sağlanması.

-Yapılan işlerin eksikliği sözkonusu ise hukuki olarak gerekli yaptırımların sağlanması.

-Ortak alanlarla ilgili olarak ortaya çıkabilecek hukuki problemlere müdahale edilip çözüm bulunması.

-Personellere ilişkin olarak çalışmalarda ortaya çıkabilecek hukuki ihtilafların
çözüme kavuşturulması.