Sosyal Güvenlik ve İş Hukuku

İş ve sosyal güvenlik hukuku alanında sürekli danışmanlık hizmetlerimiz aşağıda ana başlıklar halinde belirtilmiş olup buna göre;

 • İşyeri tescili ile devir ve birleşmelerine ve işyerlerinin kapatılmasına ilişkin hizmetler
 • Özlük dosyalarının hazırlanmasına ve denetlenmesine ilişkin hizmetler
 • Çalışma modellerine göre iş sözleşmeleri ile işyeri iç yönetmeliklerinin hazırlanmasına ilişkin hizmetler
 • Asgari işçilik ve uzlaşma konularına ilişkin danışmanlık ve ön denetim hizmetleri
 • İş kazaları ve meslek hastalıklarına ilişkin danışmanlık hizmetleri
 • Alt işverenlerin iş ve işlemlerinin, iş ve sosyal güvenlik mevzuatına uygunluğunun denetimi ve raporlanması hizmetleri
 • İstihdam teşvikleri konusunda danışmanlık hizmetleri
 • İdari para cezaları ve prim farklarına itiraz sürecinde danışmanlık hizmetleri
 • İşyeri kayıt ve belgelerinin teftişe hazırlanmasına, incelemeye sunulmasına ve teftiş verilmesine ilişkin hizmetler
 • İş akdinin feshi ve iş uyuşmazlıklarının çözümüne ilişkin hizmetler
 • Yurtdışı işçi istihdamına ilişkin konularda danışmanlık hizmetleri
 • İş ve sosyal güvenlik hukuku alanında eğitim ve seminer hizmetleri
 • İş sağlığı ve güvenliğine ilişkin danışmanlık hizmetleri
 • İşe İade ve İkale süreçleri ile ilgili olarak danışmanlık hizmetleri
 • Tazminat Hesaplamalarının kontrolü hizmetler
 • Bordro Hesaplamasına İlişkin kontrol hizmetlerini veriyoruz.